top of page

תעודת כשרות
קאסה דל פפה רחובות

תעודת כשרות

תעודת הכשר לקאסה דל פפה רחובות, כשרות רגילה. המוצרים השונים אשר נמכרים במקום זה מאים ממקורות אשר להם תעודת הכשר מהרבנויות השונות בארץ ובחו"ל. אין הרבנות הראשית ברחובות אחראית לכשרות מוצרים אלו. אחריות מוטלת אך ורק על הרבנות המכשירה. הרב שמחה הכהן קוק.

bottom of page