תעודת כשרות

קאסה דל פפה רחובות

תעודת הכשר לקאסה דל פפה רחובות, כשרות רגילה. המוצרים השונים אשר נמכרים במקום זה מאים ממקורות אשר להם תעודת הכשר מהרבנויות השונות בארץ ובחו"ל. אין הרבנות הראשית ברחובות אחראית לכשרות מוצרים אלו. אחריות מוטלת אך ורק על הרבנות המכשירה. הרב שמחה הכהן קוק.