top of page

פיצה קאסה דל פפה רחובות - תקנות מבצע כרטסיית פיצה מתנה

פיצה קאסה דל פפה יוצאת עם כרטיס חתימות לפיצה מתנה ו\או משולש פיצה מתנה! בעמוד זה תוכלו לקרוא את תקנון הכרטיסייה ואופן המימוש.

ביורו 2016 חילקנו 17 פיצות מתנה למנחשי תצאות מדוייקות, עכשיו העלנו את הרף. החל ממועד פרסום הכתבה אנחנו נעמיד לחלוקה 385 מגשי פיצה מתנה, התאם לתקנון.

איך יכלו להיות שנחלק 385 פיצות בחינם? כל 10 חתימות של משולש אנחנו ניתן משולש עם תוספת לבחירה מתנה, זה אומר 35 מגשי פיצה גדולים. על כל 10 מגשים שתקבלו עליהם חתימה תקבלו מגש פיצה גדול מתנה (בהתאם לתקנון), זה 350 פיצות. קראתם נכוון מספר הכרטיסיות מוגבל בשלב ההתחלה ל350 מכל סוג. מהרו להזמין ולקבל את הכרטיסייה שלכם :)

 

תקנון מבצע - כרטיסיית פיצה מתנה.

 1. קיימות שתי סוגי כרטיסיות (א) כרטיסייה של משולשים (ב) וכרטיסייה של מגש גדול.

 2. על כל 10 חתימות מקבלים משולש/מגש מתנה בהתאם לסוג הכרטיסייה.

 3. ברגע קבלת הכרטיסייה ירשם שמו/ה המלא של המזמין/ה והתאריך בה הכרטיסייה פגה מתוקף.

 4. הכרטיסייה אישית ואינה ניתנת להעברה.

 5. הכרטיסייה תקפה עד לתאריך "סוף מבצע" הרשום על-גבי הכרטיס. בחלוף התאריך הרשום לא יהיה ניתן להמשיך לקבל חתימות ולא יהיה ניתן לממש את פיצת המתנה (משולש או מגש).

 6. בכרטיסייה של מגש פיצה מתנה אין כפל מבצעים כלל.

 7. בכרטיסיה של המגש גדול מתנה, מגש המתנה הוא ללא תוספות.

 8. בכרטיסיה של המשולשים כל משולש זכאי לחתימה (עם או בלי תוספת).

 9. חתימות בכרטיסיית המשולשים בפיצרייה בלבד.

 10. משולש פיצת המתנה (ה-11) עם עד תוספת אחת לבחירת הלקוח. עוד תוספות על משולש יחיד בתוספת תשלום.

 11. במידה ובידי הלקוח לא תהיה הכרטיסייה לחתימה בעת קבלת משולש\מגש הפיצה, לא יהיה יהיה ניתן לקבל חתימה בדיעבד.

 12. לא ניתן לאחד חתימות משתי כרטיסיות שונות (לדוגמה כרטיסייה של 6 ועוד כרטיסייה של 4 לא שווים פיצה מתנה).

 13. ניתן לממש כרטיסייה חדשה במועד של 24 שעות אחרי קבלתה (לדוגמה: אם הוזמנו 10 משולשים, תהיה זכאות למשולש ביום שלאחריו בלבד).

 14. הפיצרייה קאסה דל פפה רחובות רשאית להפסיק את המבצע או לשנות את פרטי המבצע בכל עת.

 15. במידה ופרטי המבצע ישונו הנהלת הפיצרייה תעדכן ב http://www.casa-del-pepe.co.il/updates

 16. הנהלת הפיצרייה לא תודיע על עדכון פרטי מבצע באופן פרטני (במידה ויהיו).

 17. ט.ל.ח


עדכונים אחרונים

היסטוריה

רשתות חברתיות

 • Facebook - Black Circle
 • Google+ - Black Circle
 • Instagram - Black Circle
 • Facebook - Black Circle
 • Google+ - Black Circle
 • Instagram - Black Circle
bottom of page